Bypass gastrique suisse anti aging, CARTE ASAMBLATA 2012 APARATUL UROGENITAL

CARTE ASAMBLATA APARATUL UROGENITAL - PDF Free Download

Organele aparatului urinar se află în strânsă corelaţie morfo-funcţională cu organele aparatului genital, atât din punctul de vedere al dezvoltării embrionare, cât şi al anatomie topografice. Organele urinare sunt reprezentate de: rinichi, uretere, vezica urinară şi uretră. Nephros, lat. Asigură pe de-o parte, filtrarea plasmei sanguine şi formarea urinii, iar bypass gastrique suisse anti aging de altă parte au şi funcţie endocrină prin producerea de renină şi bradikinină.

Rinichii sunt organe retroperitoneale, situate în lojele renale şi înconjurate de o cantitate variabilă de ţesut adipos, capsula adipoasă Capsula adiposa care asigură protecţia acestora împotriva presiunilor exercitate de organele învecinate. Rinichiul drept este dispus la dreapta de vena cavă caudală, iar rinichiul stâng la stânga de aortă. Cu excepţia suinelor, la toate mamiferele domestice, rinichiul drept este situat mai cranial decât rinichiul stâng, în contact cu procesul caudat şi cu lobul drept al ficatului, fapt ce îi limitează mişcarea în timpul respiraţiei.

Rinichiul stâng este mai mobil, iar la rumegătoare avene crema fata presiunii exercitate de rumen, este deplasat spre partea dreaptă a cavităţii abdominale, suspendat de un bypass gastrique suisse anti aging lung şi foarte mobil. În general, rinichii au culoare brun-roşietică şi aspect de bob de fasole la carnivore, rumegătoarele mici şi leporide. La celelalte specii forma rinichilor este diferită în funcţie de specie. Rinichii prezintă două feţe, două margini şi două extremităţi.

Faţa dorsală Facies dorsalis este netedă şi convexă, venind în contact cu musculatura abdominală sublombară. Faţa ventrală Facies ventralisnetedă şi convexă, este în contact cu fascia renală şi cu peritoneul parietal. Marginea laterală Margo lateralis este convexă.

PONTAGE - Definiția și sinonimele pontage în dicționarul Franceză

Marginea medială Margo medialis este mai scurtă, concavă şi la nivelul ei se situează hilul renal Hilus renalis. În dreptul hilului renal parenchimul adăposteşte sinusul renal Sinus renalis în care este inclus pelvisul renal Pelvis renalis sau bazinetul, porţiunea mai dilatată a ureterului.

bypass gastrique suisse anti aging obagi crema anti-imbatranire

Extremitatea cranială şi caudală Extremitas cranialis et caudalis sunt în general convexe, formând polul cranial, respectiv polul caudal al rinichiului. Parenchimul renal este alcătuit din zona corticală Cortex renis situată la periferie imediat sub capsula fibroasă şi zona medulară Medulla renis plasată sub corticală.

bypass gastrique suisse anti aging juliet kando cum să scapi de riduri

Corticala renală este în general brun-roşietică şi are un aspect granular fin. Medulara este organizată în piramide renale Pyramides renales a căror bază şi laturi sunt orientate spre corticală.

Sinonimele și antonimele pontage în dicționarul de sinonime Franceză

Vârful piramidelor renale formează papilele renale Papilles renales. La speciile la care medulara fuzionează, vârful papilelor formează creasta renală Crista renalis. Papilele şi crestele renale sunt perforate de numeroase găuri papilare Foramina papillaria care formează aria ciuruită Area cribosa prin care urina se scurge în bazinet. Rinichii sunt alcătuiţi din lobi renali Lobus renalesfiecare lob conţinând câte o piramidă renală şi substanţa corticală care o înconjoară.

Traducerea «pontage» în 25 de limbi

La majoritatea speciilor de mamifere domestice rinichii au suprafaţa netedă şi convexă, deoarece corticala fuzionează complet. Numai la rumegătoarele mari rinichii au suprafaţa neregulată deoarece corticala fuzionează doar parţial. În timpul dezvoltării bypass gastrique suisse anti aging, la toate speciile, rinichii au aspect multilobar care dispare la unele specii, prin fuzionarea ulterioară a lobilor renali.

bypass gastrique suisse anti aging crema de fata pentru pete maro

La rumegătoarele mari şi suine rinichiul este pluripapilar deoarece medulara nu fuzionează, iar vârful fiecărui lob renal rămâne individualizat. La speciile la care medulara fuzionează, vârful papilelor renale formează o creasta renală, rinichiul fiind monopapilar.

Unitatea morfofuncţională a rinichiului este nefronul. Numărul de nefroni este variabil în funcţie de specie: 2 4 milioane la cal şi vacă, 1 milion la porc, la câine şi pisică.

Nefronul este alcătuit dintr-un glomerul renal şi un sistem de tubi uriniferi. La nivelul glomerului renal se realizează filtrarea plasmei sanguine şi formarea urinii primare. Tubii uriniferi, la nivelul cărora se realizează absorbţia apei, glucozei, electroliţilor şi aminoacizilor, sunt reprezentaţi de tubii contorţi proximali, ansa nefronului ansa Henle şi tubii uriniferi distali care se deschid apoi în tubul colector.

bypass gastrique suisse anti aging arnica pentru fata de la riduri recenzii

Vascularizaţia arterială renală este asigurată de artera renală care pătrunde direct în hilul organului, unde se va continua cu arterele: interlobare, arcuate, interlobulare, glomerulare aferente şi eferente. Venele renale sunt similare arterelor, reprezentate de venele: interlobulare, arcuate, interlobare, venulele stelate. Inervaţia renală este realizată de fibre simpatice şi parasimpatice care provin din plexul solar.

Fibrele simpatice formează sinapse în ganglionului celiac, ganglionul mezenteric cranial şi în plexul renal. Fibrele parasimpatice provin din trunchiul vagal dorsal.

Prezintă o porţiune abdominală şi o porţiune pelvină.

CARTE ASAMBLATA APARATUL UROGENITAL - PDF Free Download

Porţiunea pelvină Pars pelvina începe în dreptul arterei iliace externe, la masculi traversează pliul urogenital, iar la femele ligamentul bypass gastrique suisse anti aging, deschizându-se în peretele dorsal, nu departe de colul vezicii urinare, prin ostiul ureteral Ostium ureteris. Structural, ureterele sunt alcătuite din adventice, musculoasă dispusă pe două straturi şi mucoasă.

Topografia vezicii urinare este diferită în funcţie de gradul ei de plenitudine, astfel că atunci când vezica urinară este aproape goală, se retractează în cavitatea pelvină, în timp ce în plenitudine maximă se extinde până în cavitatea abdominală spre regiunea ombilicală, unde poate fi uşor examinată prin palpaţia transabdominală.

Raportul vezicii urinare cu organele învecinate este diferit în funcţie de sex.

La masculi, dorsal vine în contact cu rectul, putând fi palpată prin examen transrectal. La femele, dorsal vine în contact cu uterul şi cu ligamentele largi. Vezica urinară prezintă apexul Apex vesicae situat cranial, corpul Corpus vesicae situat median şi gâtul sau cervix Cervix vesicae situat caudal, care se continuă cu uretra.

La nivelul feţei dorsale Facies dorsalis se deschid cele două uretere, iar faţa ventrală Facies ventralis este plasată în apropierea planşeului cavităţii abdominopelvine. Vezica urinară este consolidată în abdomen prin intermediul a trei ligamente: ligamentul vezical median Lig. Pe faţa dorsală a vezicii urinare produse anti-îmbătrânire comparate delimitează trigonul vezical Trigonum vesicaesituat între cele două orificii de deschidere ale ureterelor şi orificiul uretral intern.

bypass gastrique suisse anti aging crema fata antirid cu spf

Bilateral, limita trigonului vezical este marcată de pliul ureteral Plica ureterica care se situează în prelungirea caudală a coloanelor ureterale Columna uretericaformate datorită traiectelor submucoase ale segmentelor terminale ureterale. Pliurile ureterale se unesc în dreptul uretrei formând creasta uretrală Crista urethraliscare la masculi se termină caudal la nivelul unui colicul seminal.

Peretele vezicii urinare este alcătuit din: tunica seroasă, reprezentată de peritoneul visceral; tunica musculoasă alcătuită din fibre musculare netede dispuse în trei straturi, longitudinal superficial, transvers şi longitudinal profund; tunica submucoasă, elastică, ce conţine numeroase fibre elastice; tunica mucoasă alcătuită dintr-un epiteliu pavimentos prevăzut cu o cuticulă impermeabilă pentru urină.

Vascularizaţia arterială este asigurată de artera prostatică la masculi şi de artera vaginală la femele, precum şi de arterele ombilicale, bypass gastrique suisse anti aging. Venele sunt satelite ale arterelor formând o reţea superficială. Inervaţia este realizată de ramuri pelvine şi de ramuri ventrale ale nervilor sacrali. La masculi este un conduct urogenital ce începe la nivelul orificiului uretral intern Ostium urethral internum şi se extinde până în dreptul coliculilor seminali.

Uretra feminină Urethra feminina este un conduct musculo-membranos, exclusiv urinar, care începe la nivelul orificiului uretral intern şi se deschide la limita dintre vagin şi vestibulul vaginal, puţin caudal de plica himenală, prin orificiul uretral extern Ostium urethral externum. Structural, uretra este alcătuită din adventice, tunică musculoasă alcătuită din fibre netede, logitudinale şi circulare şi tunica mucoasă.

Dorsal, pe plafonul uretrei se evidenţiază creasta uretrală Crista urethraliscare la iapă, capră şi oaie este prezentă în prima jumătate a uretrei, iar la vacă este extinsă botox in frunte pareri toată lungimea uretrei.

bypass gastrique suisse anti aging bio cosmetics brands

Numai la vacă, oaie, capră şi scroafă sub orificiul extern al uretrei se formează un fund de sac al mucoasei ce reprezintă diverticulul suburetral Diverticulus suburethrale. Rinichiul drept are aspect cordiform, fiind mai lat decât lung. Pelvisul renal este asemănător literei V. Este plasat mai cranial decât simetricul, în dreptul extremităţii dorsale a ultimelor două coaste şi a procesului transvers al bypass gastrique suisse anti aging vertebre lombare. Extremitatea cranială este plasată în impresia renală a lobului drept al ficatului, venind în contact cu lobul drept al pancreasului şi cu cecumul.

Rinichiul stâng are formă de bob de fasole, pelvisul renal contur de semicerc, extremitatea caudală este mai dezvoltată, hilul este profund şi orientat uşor ventral. Poate fi palpat în dreptul proceselor transverse ale vertebrelor lombare I-III, venind în contact cu splina, lobul stâng al pancreasului şi curbura pelvină a colonului ascendent.

Bazinetul colectează urina de la extremităţile rinichiului prin câte un reces terminal Recessus terminalis. Mucoasa pelvisului renal şi din porţiunea iniţială a ureterelor conţine numeroase glande mucoase, care secretă un mucus ce imprimă urinii aspectul spumos.

Vezica urinară este ovoidă, cranial vine în contact cu flexura pelvină a colonului ascendent, iar caudal la masculi este flancată de lobii prostatei. Bovine Planşa 3 Rinichii sunt asimetrici ca formă şi localizare. Lobii renali sunt bine individualizaţi de către şanţuri interlobare profunde în care se inseră ţesut adipos perirenal. Nu există sinus renal, iar pelvisul renal este ramificat, fiind alcătuit din două ramuri ureterale, cea cranială fiind mai groasă decât cea caudală.

Rinichiul drept, învelit de o capsulă adipoasă groasă, este aplatizat dorso-ventral, are contur oval şi hilul orientat ventral.

SEMIOLOGIA CLINICÅ A APARATULUI RESPIRATOR LA COPIL - PDF Téléchargement Gratuit

Este situat în spaţiul delimitat de ultima coastă până la vertebra lombară III. Ventral, rinichiul drept vine în contact cu pancreasul şi cecumul. Datorită presiunii exercitate bypass gastrique suisse anti aging rumen, rinichiul stâng este flotant, se deplasează la dreapta planului median, ajungând astfel în dreptul vertebrelor lombare III-V.

Ureterele sunt asimetrice ca formă şi traiect, datorită topografiei rinichilor.

Citițiși