Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene

ELIZABETH GILBERT Mănâncă, roagă-te, iubeşte

Conţinutul acestui proiect nu reflectă neapărat poziţiaPrimăriei Municipiului Focşani şi nu implică nici o responsabilitatedin partea acesteia. În numele libertăţii absolute de exprimare, autoriirăspund în mod direct de conţinutul materialelorpublicate sub semnătura proprie. Rodipet S. Boxla fax Ion Basgan, bl.

Îmi vorbise despreproiectul revistei domnul Gheorghe Neagula o întâlnire la Focşani, prilejuită de tradiţionaleleSaloane vrâncene.

Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene Elvețian anti-îmbătrânire ridicat

M-am simţit bine printre ei vreme decinci ani, când am publicat fără interdicţie,cam tot ceea reclame de produse anti-îmbătrânire celebre mi se părea demn de interes.

Am admirat constant eforturile directorului,prozatorul Gheorghe Neagu, dea rezista concurenţei şi a păstra identitateaproprie unei reviste tot mai citite. Sper că numă înşel cu această din urmă impresie. Doresc, cu toată sinceritatea, viaţălungă şi prosperitate publicaţiei vrâncene şicine ştie, dacă Dumnezeu va vrea, mă voinumăra din nou printre colaboratorii săi. Aşfi onorat, fără îndoială. Şapte ani de apariţie neîntreruptă înseamnă,pentru viaţa unei reviste literare înaceste vremuri tulburi şi neaşezate, o longevitatede invidiat.

Cultura pare că nu semai măsoară în secole de gust estetic şi deplăcută zăbavă în compania cărţii, ci în Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene megabiţi, în Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene cu nemiluita, îngrăbite obsesii ascensionale şi într-o tranzitivităacută, astfel că un mers în contra direcţiei deci a modei actuale pare cu atâtmai surprinzător. Este, întâi de toate, o revistă de nivelnaţional, bine făcută, cu un program coerentşi echilibrat, care încearcă sădepăşească dificultăţile inerente, traductibileîn lipsă de fonduri, atacuri mârlăneştidin partea unor pseudoartişti cărora li s-arefuzat publicarea opurilor personale, precumşi în intrigi mărunte, al căror scop ar fianatemizarea colectivului redacţional şi, implicit,publicitatea negativă a revistei.

Neiertătoare faţă de metehnele timpului istoric Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene un fel de sală cu oglinzi eminesciene. Noua ei haină cu tăietură europeană denotă preocupările Redacţiei de a face dinaceastă publicaţie o revistă de top, în plan naţional şieuropean.

La şapte ani de viaţă îi urez să crească mareşi să se bucure mereu de colaborări excelente! Aşvrea să rămână, dincolo de timp, un Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene de glorie, orevistă fără de Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene nu se poate trăi. O oază de profesionalismOglinda literară este, cel puţin pentrumine, o oază de profesionalism, o insulăde litere, unde îţi poţi exersa radicalismul —calitate, se ştie, rar întâlnită pe malurile glorioaseale Dâmboviţei —, unde îţi permiţi săioferi lui Gheorghe Neagu — laboriosul,inventivul timonier al acestei publicaţiiajunse, iată, în cel de-al şaptelea an deexistenţă — fragmente de proză, eseu, dialog,interviu, note de jurnal, orice, cu o singurăcondiţie, şi anume, ca acel text să aibăvaloare.

Norocul acestei importante revistefocşănene este scriitorul Gheorghe Neagu. A insistat canume cum e cel al lui Paul Goma sau altelesă fie prezente, în pofida unor voci scepticesau, pur şi simplu, revanşarde şi eficiente,aflându-se, în plus, în posesia puterii. Salut cordial această publicaţie necesarăîn contextul peisajului nostru de litere.

Îi doresc ani mulţi, ani rodnici, generoşiîn colaboratori şi colaborări mari. Bani, deoarece culturacostă. Este o realitate, aceasta, pe caretrebuie, nu-i aşa, e cazul — de aproape douădecenii, nu-i aşa?! Îi urez, aşadar, revistei Oglinda literarăsă rămână, în continuare, la fel de liberă! Aşadar, plăcuta, căutata şi cititadumneavoastră revistă a ajuns la o vârstăsimbolică, moment în care nu putem privi înaltă parte, cu speranţă şi încredere, decât laviitorul ei.

Şapte e cifra zilelor săptămânii. Să înţelegem, prin urmare, că şi anii, totatâţia la număr, au trecut tot aşa de repedeca o săptămână. O săptămână a începutuluide viaţă lungă şi totodată o săptămână aunei experienţe benefice în plan literar şispiritual. Negreşit, toată experienţa asta obligăla exigenţă şi răspunderi mari în viitor. Nu mă îndoiesc că sunteţi primii convinşi deele!

Dacă deschidem dicţionarul luiJean Chevalier şi Alain Gheerbrant şi mergempe firul simbolisticii cifrei, vedem căşapte mai corespunde şi numărului planetelordin sistemul nostru solar.

Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene crema de fata cu ceramide

Şapte, se zice în dicţionarul celordoi autori, corespunde şi celor şapte trepteale desăvârşirii. Desăvârşiţi-vă de la numărla număr, aşa cum aţi făcut şi până acum! În vremea copilăriei mele la şapteani se mergea la şcoală.

OglindaLayout ok-advertising.ro - Oglinda literara

Era vârsta la carewww. Ce minune a fost pentru noi,pentru fiecare, să învăţăm alfabetul şi sădesluşim farmecul cititului şi al scrisului! Pentru dumneavoastră, cei de la OglindaLiterară farmecul ăsta a Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene nealterat deşapte ani încoace. Luptaţi să-l faceţi şi maimare şi dăruiţi-l întregii lumi!

Dacă dumneavoastră, redactorii şicolaboratorii vă veţi gândi măcar o clipă laaceste rânduri, vă veţi da seama că dincolode necazuri şi de greutăţi merită să scrijeliţiîn continuare pe nisipurile Universului şi aleEternităţii. Sunt, voi fi cu plăcere, bucurie şidragoste alături de voi! Domniilorlor li se potriveşte, de minune, întrebarearetorică lansată, cu ceva timp înurmă, de redactorul şef al revistei, dl. Laînceput, cred că toate textele mele pe hârtietrimise redacţiei revistei Oglinda Literarăcu diligenţa Poştei Române s-aupierdut pe drum.

Apoi a venit, din fericire,Internetul. Astfel că prin mijlocirea poetuluiLoriean Carsochie, pe care îl cunoscusemde la cenaclul ad hoc Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene se înfiripase peo parte de forum electronic la Ziarul Românialiberă online, ajunse în fine la revistaOglinda Li-terară, şi acolo fu publicat imediat,eseul meu intitulat Ideologia ŞcolilorCentrale.

Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene Top creme anti-imbatranire 2021 forma

Conţinutul eseului se referă la începuturilecritice, dar victorioase pentru căau fost ideologic solide, ale României culturaleNeoacquistica din secolul XIX. Tot peaceastă linie tematică ideologică a urmateseul Buldozerul domnului Zub, tratând despredificultatea politică actuală a recuperăriioperei scriitorului protoromân IoanCassian, atâta vreme cât un document destat, cauţionat ash 18 activ anti-imbatranire parlament, condamnăpublic protocronismul românesc.

Atacurileacestea împotriva spiritului României culturaleNeoacquistica sunt dirijate dinspreOccident. Dar atacuri externe, care au înfond aceeaşi ţintă, vin şi dinspre Rusia. Amarătat acest aspect în eseul Superficialitatealui Soljeniţîn. Unde am demonstrat căpretenţiile Moscovei la moştenirea titlului şidrepturilor de Nova Roma nu au vreo legitimitate,că ele înseamnă numai implementareapoliticii predatoriale aGosudarului Rusiilor.

Urez nobilei reviste Oglinda Literară oviaţă cât mai îndelungată în litereleromâneşti!

Cartea Iubirii, autor Maria Sava

Acest mesaj a fost publicat şi peblogul meu blogideologic. Dar să mă prezint :mă numesc Ramona Daniela Bâscoveanu,am 13 ani şi sunt o mare iubitoare de poeziede unde am desluşit tainele scrisului şicititului.

Tot ce mă impresionează şi sufletuluimeu îi place transmite minţii, aceastamâinii, iar mâna aşterne versurile pe hârtie. Pentru mine poezia este viaţă, esteaerul pe care îl respir, descărcarea sufletului,mângâierea durerilor. Voi scrie atâta timp cât mintea-mi va fitrează şi inima-mi va bate.

Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene depigmentarea pielii în zona pliurilor nazolabiale

Pot spune că mă simt un copil fericitpentru că am reuşit să-mi adun aceste gânduri. Liderul ei, GheorgheNeagu a ştiut să se însoţească de colaboratorivrednici şi devotaţi dintre literaţii locului,să atragă nume de toate calibrele dinpotenţialul literar naţional, să statorniceascărubrici interesante, să abordeze subiecte şiteme de interes, să coloreze luciul Oglinziicu imagini mereu atragătoare şi chiar comerciale,adică tot ce se poate şi trebuie făcutpentru a atrage atenţia şi simpatia lumii literare,fără a cădea în obedienţă faţă demoguli, găşti şi direcţionări oculte, ciînotând adesea chiar în contra curentului şipracticând tonul polemic şi curajos.

Organizareaestivală a Zilelor Duiliu Zamfirescu,festival literar frecventat de multă lumebună, premiile - de un fel sau altul - acordateperformerilor Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene literare, au venit săpotenţeze impunerea Oglinzii ca o instituţieculturală cu personalitate. Desigur că nu aufost toate roz şi toate de lăudat ci, ca înorice campanie, au mai fost şi scăpări şierori şi pricini de sfadă, dar cum la lansareaunei cărţi nu se spun decât calităţile ei, aşaşi la un moment aniversar nu se subliniazădecât lucrurile de izbândă, mai ales că ponderealor este categoric superioară celorlalte.

Şi deasupra tuturor nu se poate să nuvezi lupta înverşunată a realizatorilor ei, înfrunte cu bonomul temerar GheorgheNeagu, Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene continuitate şi supravieţuire,cu şi fără sprijin, cu şi fără fonduri, sănătossau bolnav, de parcă ar fi făcut cuiva un jurământpe viaţă şi pe moarte că nimic nupoate fi mai important pe lume decât ţinereaîn viaţă a Oglinzii.

Bref, apărută precum cele ce ţineauodinioară de zodia localismului creator,Oglinda literară, a reuşit în aceşti ani, cumnecum,să străbată în orizontul literar-publicisticnaţional şi să intereseze cititori dindestul de numeroase colţuri de ţară printrunprofil distinct, atractiv şi interesant,adică să străpungă plafonul localismului, fieel şi creator. Fie şi pentru atât, dar nu numai, merităobservate eforturile şi performanţele ei,gratulate la aniversare şi însoţite acum, laprag de nou an, cu urări de bun augur şi Lamulţi ani!

Aflu de la Gheorghe Neagu care, neobosit, a dat sfoară în ţară cărevista pe care, cu destoinicie, o păstoreştear împlini 7 şapte anişori! Prilej,aşadar, de bilanţ; ocazie de a probozi echipafocşăneană cu binemeritate firitiseli. Teletropismulne împinge în smârcurile subculturii. Da, imbecalizarea trăgea un semnal dealarmă Octavian Paler ne paşte! DarOglinda literară oglindind realitatea literarăaşa cum e poate rezista.

Fiindcă ovreau cu program, sensibilă la ideocritică,găzduind polemici, luând atitudine. Adică o prezenţă mereu vie. Iar adrisantul să fie cunoscut şi recunoscut. Afirm acest lucru având ca reper semnalele din celelalte publicaţii de gen, cu rezonanţănaţională sau internaţională. Numai cei ce pun umărul cu adevărat la editarea unei publicaţii de cultură ştiu cât de dificileste să supravieţuiască. De multe ori, autorii care îşi văd materialele publicate nu au oimagine clară a ceea ce înseamnă munca de realizare a revistei.

Nu mai departe Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene zilele trecute,la Salonul literar Dragosloveni, unul 16 sfaturi de frumusețe anti-îmbătrânire scriitorii cunoscuţi veniţi din ţară, se arăta revoltatde faptul că revistele nu plătesc autorii pentru materialele publicate. Asistenţa părea a-iîmpărtăşi frustrarea.

Ejakulasi Dini Bisa Diatasi Lho!

Erau patruzeci de scriitori şi numai trei editori de reviste, care au preferatsă tacă: Gheorghe Neagu — Oglinda literară; Adrian Botez— Contraatac şi Culiţă Uşurelu — Salonul literar. Nuveţi fi plătiţi dacă Ministerul Culturii va reuşi să elimine, aşacum şi-a propus, se pare, domeniul culturii scrise din organigramasa, iar dumneavoastră veţi asista pasivi la asemeneacurs al evoluţiei culturii scrise româneşti!

Nu uitaţi, domnilor care încălziţi fotoliile din primării şiprefecturi, că o publicaţie culturală are ca profit cultura şi nubanul! Sau, poate, tocmai acest lucru vă încurcă în proiecteledvs. Sunt, mai mult ca sigur, aniîn care circumstanţele nu au fost întotdeauna favorabile,dar munca şi dăruirea acelui grup de oameni careşi-a pus amprenta asupra destinului revistei Oglindaliterară au reuşit nu numai să-i asigure existenţa, cichiar să o transforme într-un focalizator de cultură.

Pentru mine, întâlnirea cu Oglinda literară a reprezentatuna din acele sanse unice în viaţă care îşipun amprenta asupra destinului unui om. De aceea, laceas aniversar, ţin să felicit colectivul redacţional alrevistei pentru necontenitul efort de a îmbogăţi culturaromână şi să-i urez mult succes.

Din toată inima, La mulţi ani, Oglinda literară! Aud că Oglinda literară împlineşteşapte ani de existenţă. Prin îmi apăreaucîteva poezii în Oglinda literarăîn rubrica lui Daniel D. Marin intitulatăNişte tineri. Marin un poet camleneş care nu se grăbeşte să publicea doua carte în cadrul rubriciilui, ulterior la invitaţiaredactorului şef GheorgheNeagu, la un festival de poezie.

M-ambucurat că pot semnaalături de cîţiva critici şi eseiştiimportanţi ca Romul Munteanu,Zoe Dumitrescu-Buşulenga,Gheorghe Grigurcu, Ion Rotaruşi alţi publicişti pe care cititoriiOglinzii îi cunosc foarte bine. Îi doresc Oglinzii literaresă-şi păstreze şi în continuareacelaşi climat serios, fără cenzuraratingului cu orice preţ carepe unii îi omoară cu zile.

Când au trecut atâţia ani?! Îmi amintescfaptul că la vederea acestui nume derevistă m-am dus cu gândul la De ce oare? Apoi am început săcitesc cu consecvenţă lunară revista OL care este de găsit oricând la chioşcul MLR,dar îţi este trimisă şi prin poştă!

Se împuşcă mai mulţi iepurideodată: un număr mai mare de colaboratoriîntr-o lună colaboratori tot unul şi unul,de ce să n-o spunem?! Aşa se face că subsemnatul a reuşit ca înultimii ani să publice în OL o parte considerabilădin materia confesiunilor scrise în dialogepistolar cu poetul Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene Murgeanu,apărute apoi la finele acestui an sub titlulHimera literaturii pe vremea terorii şi Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene, la editura Curtea Veche.

Si de asemeneao buna parte din materia Scenelordin viata literara, apărute şi ele între timp laEditura Ideea Europeană. Ca să nu maispun că am avut Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene să public inOL, cu o promptitudine rar întâlnită, articolece mi-au fost respinse sub diverse motivela reviste din Capitală Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene credcă aţi înţeles care era adevăratul motiv alrespingerii Într-un cuvânt: nu cunosc oaltă revistă literară care să dovedească oatare deschidere, receptivitate şi eficienţăîn rezolvarea colaborărilor.

Oglinda.75-1:Layout 1.qxd - Oglinda literara

Poate de aceeaprintre colaboratorii permanenţi sunt atâteanume sonore ale literelor româneşti actuale. Am debutat cu poezii în în primelenumere ale revistei Ateneu de laBacău şi am Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene să public doar sporadicîn revistele literare ale vremii, pentrusimplul motiv că luptele pentru apariţiaunei poezii sau a unui mic grupaj îmi Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene mult timp si energie decât publicareapropriu-zisa a unui volum.

Aşa se face căînainte de Revoluţie mi-au apărut 8 cărţi şicam tot atâtea grupaje prin reviste. Aşastăteau lucrurile, măcar când era vorba deun scriitor din afara sistemului reviste-edituri-presă-radio,căci, se ştie, poeţii de pe ladiferite reviste îşi făceau servicii reciproce Generozitatea Escapade gurmande anti-îmbătrânire elvețiene care am fost primit la OL,atât eu cât şi colegul I.

Murgeanu, publicându-ni-seîn paralel fragmente din Himera Se parecă de acolo, din oraşul de pe Milcov, de laCurbura Carpaţilor să nu uităm că numărde număr pe coperta revistei OL apar imaginide un farmec indicibil ale Focşanilor dealtădatăaceastă oglindă Felicitarişi la de multe ori 7 ani de apariţie, încele mai agreabile condiţii! Noi, cititorii şicolaboratorii o aşteptăm în fiecare lună ca luminaunui început. Trebuiesă fie un Titan, dar şi un slijitor, un omviguros, dar şi hipersensibil.

Calaméo - Cartea Iubirii, autor Maria Sava

Până acum sufletul acesteireviste îndeplineşte aceste condiţi. Scriitorii uneiepoci sunt cei care exprimăprezentul. Astfel operele literaredin cuprinsul său, sunt rezultatul uneifructuoase colaborări ce-a traversat timpulde-a lungul celor şapte ani de existenţă —fără ezitare, fără niciun popas, perseverenţa,ordinea, curajul de-a scrie, ironia, zâmbetulşi speranţa şi-au regăsit ecoul în această incontestabilărevistă literară.

Fiecare dintre noi, cu toate urcuşurileanevoioase, uneori a contribuit la realizareaunui întreg aducător de revelaţii şi succese literare.

Hyperion_7-8-9_2017

Într-un cuvânt, aniversarea sa e cu atâtmai rezonantă, cu cât reuşim s-o actualizămmai bine prin prisma unor suflete ce ştiu sădăruiască şi să se dăruiască creaţiei literare.

Cât de viabili vom fi, decide timpul,acest stăpân exigent al trecerii noastre printroverigă fierbinte şi flexibilă, care este talentul. Pe viitor, catalogul în care am subscrisfiecare, să devină neîncăpător, căci însăşiviaţa literară este o inepuizabilă sursă deexistenţă spirituală. La final doresc să aduc mulţumiri mentoruluiacestei reviste, neobositul, generosulşi talentatul prozator Gheorghe AndreiNeagu.

El însuşi un fel de exilat, dar nudintre cei plecaţi din ţară, ci dintre cei cărorale-a plecat ţara şi plecarea aceasta i-a fostcu limbă cu tot. Nu spun că altele nu ar fide aceeaşi ţinută şi nu ar avea acelaşiscop, dar pentru mine Oglinda literară dela Focşani a fost acolo, la New York, unuldintre reperele culturale româneşti de mareinteres.

Citițiși