Jongler de foc elvețian anti-îmbătrânire

Rezultatele cautarii

Nici mie nu-mi place. Dar dacă veţi consulta şi dum­ neavoastră, aşa cum am făcut-o şi eu, şi d o o m online iată partea bună a internetuluiveţi afla că pluralul substantivului creier creează oarecare derută. Conform lingviştilor şi filologi­ lor, avem două forme corecte: 1. Pe parcursul acestei traduceri vom utiliza, în funcţie de context, ambele forme de plural.

Cuvântul tradu cătoru lu i Superficialii II Creierul este suportul fizic, energetic şi informaţional al minţii. Produsele tandemului creier-minte se nasc, se configurea­ ză, se păstrează şi se transmit printr-un anumit medium sau, de ce nu, prin mai multe canale media.

Măcar aceia care se pretind vorbitori şi scriitori de limbă engleză şi cine nu se descurcă la noi în limba engleză?!

Francais Roumain

Prin acelaşi mecanism, se crede că mass-media este singularul mijloacelor de comunicare în masă, drept pentru care cu non­ şalanţă spunem şi scriem că media face şi drege, că este un aliat sau un adversar al cauzelor nobile etc. Vom încerca să nu comi­ tem aceeaşi eroare şi vom spune că medium este un mijloc de comunicare - precum alfabetul, papirusul, codexul manuscris, 12 Superficialii Cuvântul traducătorului cartea tipărită, undele radio sau TV, telefonul, telegraful sau, mai presus de toate, internetul.

Jongler de foc elvețian anti-îmbătrânire Geocosmos elvețian anti-îmbătrânire

Scriind medium - media, vrem să-i semnalăm cititorului sensul foarte specific de cadru tehnologic în care se constituie şi cir­ Jongler de foc elvețian anti-îmbătrânire prin acte de comunicare o sumă sau un sistem de mesaje, purtătoare de informaţii. De regulă, am încercat să evit astfel de inovaţii - prea stridente, poate, pentru cititorii cu standarde literare mai ferme printre care mă număr şi eu.

Am făcut însă şi câteva excepţii, de dragul simplităţii şi cursi­ vităţii textului. Am făcut-o cu convingerea că, nu peste mult timp, termenul va intra oricum în vocabularul nos­ tru curent. Alteori, am preluat - cu explicaţiile de rigoare - C uvântul tradu cătoru lu i Superficialii 13 termeni englezeşti care exprimă în câteva silabe un sens ce nu poate fi redat în limba română standard decât prin lungi con­ strucţii perifrastice. S-ar spune că, la rigoare, nu e chiar atât de greu de transpus în româneşte.

Am plecat de la premisa că această carte se adresează în primul rând, dacă nu exclusiv, utilizatorilor de computere şi de internet, de mult familiarizaţi cu termenii originali ai lim­ bajului informatic, care - graţie unora precum Steve Jobs sau Bill Gates Jongler de foc elvețian anti-îmbătrânire companiilor Apple sau Microsoft pe care aceştia le-au creat - a impus pretutindeni în lume limba engleză, încercările francezilor sau germanilor de a traduce limbajul aplicaţiilor în limbile lor materne este, pe alocuri, înduioşător, însă de cele mai multe ori ineficient şi chiar uşor ridicol.

Abschreiben, einkleistern, und herausstreichen, bitte. Copy, paste, delete. Număraţi silabele! Prin urmare, am preluat ca atare termeni şi expresii de genul update, Jongler de foc elvețian anti-îmbătrânire, search, software, hard drive, Zip-driver, CD-burner, inbox, home page, link, hyperlink ş.

Jongler de foc elvețian anti-îmbătrânire despre ceilalţi, puţinii care sunt pe deplin igno­ ranţi în ceea ce priveşte acest newspeak al vremurilor noastre, soluţia de a se lămuri este atât de simplă: deschideţi un calcu­ lator desktop, laptop, iPad, smart phonefolosiţi un browser ca să accesaţi un dicţionar englez-român online sunt o mulţi­ meîn care să tastaţi în search box cuvântul necunoscut de pildă, upgrade, şi instantaneu veţi avea nu una, ci mai multe traduceri posibile, de regulă cu exemplificări şi contextualizări lămuritoare.

Până aici am vorbit numai despre foloasele incontestabile ale internetului. Să-l lăsăm pe Carr să ne descrie şi să ne argu­ menteze costurile şi pierderile din propria noastră fiinţă spiri­ tuală pe care le implică acest arhanghel teribil al vremurilor noi, de care ne legăm deopotrivă mari speranţe, dar şi temeri din cele mai sumbre.

Dan Crăciun Cuvântul tradu cătoru lu i Superficialii I 15 Prolog Câinele de pază şi hoţul înpe când The Beatles lansau invazia lor pe undele radio americane, Marshall McLuhan publica UnderstandingMedia: The Extensions ofMan şi se transforma dintrrun universitar obscur într-un star.

Oraculară, aforistică şi seducătoare, cartea era un produs perfect al anilor şaizeci, de-acum îndepărtatul deceniu al escapadelor psihedelice şi al expediţiilor pe lună, călătorii spre înlăuntru şi în afară.

Understanding Media era în esenţă o profeţie şi ceea ce profeţea era disoluţia minţii liniare. Şinele nostru izolat, fragmentat, încuiat timp de secole în lectura privată a paginilor tipărite, redevenea iarăşi întreg, topindu-seîn echivalentul global al unui sat tribal. Astăzi a devenit o relicvă culturală, rămasă în custodia cursurilor de studii media din universităţi.

Ceea ce s-a uitat în repetarea de către noi a acestui aforism enigmatic este că McLuhan nu doar Prolog Superficialii 17 recunoştea şi glorifica forţa transformatoare a noilor tehnolo­ gii ale comunicării. El rostea totodată un avertisment privind ameninţarea pe care o reprezintă această forţă - precum şi ris­ cul de a fi uituci în faţa acelei ameninţări.

Rezultatele cautarii

Pe ei îi interesează ştirile din ziar, muzica de la radio, programele TV, cuvintele rostite de către persoana de la capătul îndepărtat al liniei telefonice. Oricât de uimitor ar fi, tehnologia mediumului dispare îndărătul a indi­ ferent ce curge prin el - fapte, entertainment, educaţie, con­ versaţie. Atunci când oamenii încep să dezbată aşa cum o fac întotdeauna dacă efectele mediumului sunt bune sau rele, ei se înfruntă în legătură cu conţinutul.

Entuziaştii îl preamăresc; scepticii îl blamează. Termenii disputei au fost în mare măsură aceiaşi pentru fiecare nou medium informaţional, începând cel puţin cu cărţile ieşite din tiparniţa lui Gutenberg. Edenul îmbelşugat al uneia dintre părţi este vastul deşert al celeilalte.

Revista Feed Back nr.1-2, 2014

Intemetul este ultimul medium care încinge această dispu­ tă. Ciocnirea dintre entuziaştii şi scepticii netului, purtată de-a lungul ultimelor două decenii prin zeci de cărţi şi articole, prin mii Jongler de foc elvețian anti-îmbătrânire postări pe bloguri, videoclipuri şi podcasturi, s-a pola­ rizat ca-ntotdeauna, primii vestind o nouă epocă de aur a acce­ sului şi participării, iar cei din urmă deplângând un nou 18 J Superficialii Prolog ev întunecat de mediocritate şi narcisism.

Dezbaterea a fost importantă - conţinutul contează însă, deoarece pivotează în jurul ideologiei şi gusturilor personale, a ajuns într-o fundă­ tură. Opiniile au devenit extreme, atacurile personale.

Ca o fereas­ tră a noastră către lume şi către noi înşine, un medium popular modelează ceea ce vedem şi cum vedem - şi, în cele din urmă, dacă îl folosim îndeajuns, el schimbă ceea ce şi cine suntem, ca indivizi şi ca societate.

Mediile îşi exercită fie magia, fie acţiunea vătă­ mătoare asupra însuşi sistemului nervos. Ameninţaţi cu şomajul, textiliştii luddiţi s-au împotrivit progresului tehnic, distrugând războaiele de ţesut mecanice, pe cale de a-i lăsa pe drumuri.

Jongler de foc elvețian anti-îmbătrânire umplere riduri cu acid hialuronic pret

Vrăjit de frumuseţea ei, zeul Apollo i-a dăruit harul profeţiei, jignit de faptul că fata nu a răspuns iubirii sale, Apollo a blestemat-o să nu-i fie crezute profeţiile de către nimeni, niciodată. Pollyana: personaj celebru din literatura americană pentru copii, o fetiţă caracterizată printr-o atitudine invariabil optimistă faţă de greutăţile şi ameninţările vieţii omeneşti n. Prolog Superficialii 19 Concentrarea noastră asupra conţinutului unui medium ne poate obtura privirea în faţa acestor efecte profunde.

Orbiţi sau năuciţi prin programare, suntem prea ocupaţi ca să băgăm de seamă ce se petrece în capetele noastre. Modul în care o folosim contează, ne spunem.

Liniştitoare în această hybris a ei, implicaţia este aceea că noi deţinem controlul. Tehnologia nu este decât o unealtă, inertă până când o ridicăm de pe jos şi iar inertă odată ce o dăm deoparte.

Pe măsură ce computerele interconectate s-au micşorat până la dimensiunile unui iPhone 20 Superficialii Prolog sau BlackBerry, festinul a devenit mobil, accesibil oricând, ori­ unde. Este la noi acasă, la serviciu, în maşină, în clasă, în poşe­ tă, în buzunar. Chiar şi oamenii care au rezerve faţă de influenţa în constantă expansiune a netului rareori Jongler de foc elvețian anti-îmbătrânire îngrijorării lor să-i împiedice a folosi tehnologia şi a se desfăta cu ea.

Comentariul lui se aplică netului cu şi mai mare forţă. Ecranul computerului sfă­ râmă îndoielile noastre cu darurile şi înlesnirile sale. Este până într-atât servitorul nostru, încât ar părea o mojicie să băgăm de seamă că el ne este totodată şi stăpân.

Vrei să te opreşti? Gata, Dave.

Jongler de foc elvețian anti-îmbătrânire wrap minceur suisse anti aging

Nu vrei să încetezi? Bowman, aproape trim is la moarteîn adâncul spaţiului de către maşina defectă, deconectează calm, rece şi detaşat circuitele de memorie care controlează Jongler de foc elvețian anti-îmbătrânire său electronic.

O simt. Mintea mea nu e pe ducă - pe cât pot spune - dar se modifică. Nu mai gân­ desc aşa cum obişnuiam să o fac. O simt cel mai tare atunci când citesc. Eram obişnuit să-mi pară uşor să mă scufund într-o carte sau într-un articol lung. Mintea mea era prinsă în urzeala narativă sau în meandrele argumentării şi-mi petre­ ceam ore în şir cutreierând agale prin lungi fragmente de proză.

  • Artiștii argentinieni, indiferent de registrul în care evoluează, ies în față de la primul gest, de la întâia mișcare.
  • Calaméo - Revista Feed Back nr,
  • All rights reserved.
  • Eliot, cel care considera cultura un liant al naţiunilor şi visa la un sincronism mondial?
  • Sedona beauty secrets anti-aging cream
  • master-password-generator/ok-advertising.ro at master · cristiklein/master-password-generator · GitHub
  • "Я своими глазами видела, как он умер: .
  • Noua ingrijire a pielii anti-imbatranire

Rar mi se mai întâmplă. Acum concentrarea mea începe să o ia razna după o pagină sau două. Devin agitat, pierd şirul, încep să caut altceva de făcut.

Mereu am senzaţia că-mi târâi creierul îndărătnic, forţându -1 să Jongler de foc elvețian anti-îmbătrânire la text. Lectura pro­ fundă, care obişnuia să vină firesc, a devenit un efort.

Cred că ştiu ce se întâmplă. Timp de mai bine de un dece­ niu, mi-am petrecut o groază de timp online, căutând, Eu şi HAL Superficialii 23 navigând şi câteodată adăugând ceva prin marea bază de date a internetului. Jongler de foc elvețian anti-îmbătrânire a fost un dar divin pentru mine ca scri­ itor.

Japanese anti-aging secret !! Face cream to look 10 years younger than your age !!

Documentarea, care odinioară îmi lua Jongler de foc elvețian anti-îmbătrânire întregi petre­ cute între rafturile de cărţi sau în sălile de periodice ale bibliotecilor, se poate face astăzi în câteva minute.

Câteva căutări pe Google, nişte clicuri iuţi pe hyperlinkuri, şi am intrat în posesia faptului relevant sau a citatului pregnant pe care îl căutam.

N-aş putea să-ncep a socoti câte ore sau galoa­ ne de benzină mi-a economisit netul. Fac cea mai mare parte din operaţiile bancare şi o mulţime de cumpărături online. Chiar şi atunci când nu lucrez, e puţin pro­ babil să nu scormonesc prin hăţişurile de date de pe web - citind şi scriind e-mailuri, scanând titluri şi postări pe bloguri, urmă­ rind updatări pe Facebook, vizionând materiale video, descărcând muzică sau hoinărind pur şi simplu de la un link la alt Jongler de foc elvețian anti-îmbătrânire, şi tot aşa.

Gandire-rapida-gandire-lenta-daniel-kahneman.pdf

Netul a devenit mediumul meu bun la toate, canalul celei mai mari părţi din informaţia care se scurge prin ochii şi ure­ chile mele în mintea mea. Avantajele accesului imediat la un atât de incredibil de bogat şi uşor de inspectat depozit de date sunt numeroase şi ele au fost descrise pe larg şi ovaţionate cum se cuvine.

După cum sugera McLuhan, mediile nu sunt numai canale de informaţii. Ele furnizează materia gândirii, dar modelează, de asemenea, şi procesul de gândire.

Citițiși